Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между Медицински университет – Астана, Република Казахстан и Медицински университет – София

Целта на меморандума е съвместно развитие на програми за образование и следдипломно обучение, обмен на преподаватели и студенти, развитие на иновативни образователни технологии, както и сътрудничество между библиотеките на институциите, включващо обмен на академична и научна литература.