Споразумение за академично сътрудничество между Университета на Генуа, Италия и Медицински университет – София

Което има за цел засилване на сътрудничеството в сферата на научните изследвания, обмена на преподаватели, изследователи, студенти и персонал на базата на съвместни работни програми.