Меморандум за разбирателство между Университета Берн, Швейцария и Медицински университет – София

Въз основа на който се инициира механизъм за осигуряване съвместна научноизследователска дейност, обмен на членове на академичен състав, докторанти, специализанти. Това ще създаде основа за разработване на научни проучвания от двете страни, включително съвместни изследователски проекти, работни срещи, обмен на учебни и педагогически материали.