Faculty of Medicine

 

Декан
Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н 
Медицински факултет - http://medfac.mu-sofia.bg/

София 1431, Бул. Георги Софийски № 1,
тел. 02 952 10 46; 02 952 03 37
Студентска канцелария: тел. 952 05 22
Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти
и специализанти: тел. 952 04 34
 
Заместник декан по учебната дейност
Професор д-р Иван Митов, дмн
 
Заместник декан на чуждестранните студенти
Професор д-р Виктор Златков, дм
 
Заместник декан за следдипломно обучение
Доцент д-р Йорданка Узунова, дмн
 
Заместник декан по наука и международно сътрудничество 
Професор д-р Марин Маринов, дмн