Архив 2011

Медицински университет – София обявява:

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година със срок за подаване на документите от 03 януари 2011 г. до 03 февруари 2011 г.:

ГРАНТ ‘2011

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук  за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ - София

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук  за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2011 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в Центъра по хигиена най-късно до 03.02.2011 г. вкл. в запечатан плик.

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.
 

 

ГРАНТ 2011

Медицински университет – София обявява КОНКУРС ГРАНТ ‘2011

за научни екипи, ръководени от член на академичния състав, базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност) за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.
Срок за подаване на документите от 14 март 2011 г. до 15 април 2011 г. вкл. Предоставяме:

УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ  ТУК

    Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в сградата на НЦООЗ (Центъра по хигиена) най-късно до 15.04.2011 г. – 16,00 часа в запечатан плик.
Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.