КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТА ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" И ПО СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"