РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА НА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ОТ МУ – СОФИЯ