8 Декември - Празник на българската академична общност