Промяна в критериите за II-ра категория студентски стипендии