СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1 ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2016/2017 Г.