ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ФИЛИАЛ ВРАЦА 2017 Г.