Стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година