Медицински университет-София под патронажа на Ректора обявява конкурс за есе