Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Пародонтология“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина” 22.05.2017 г.