Посещение на Еразъм преподаватели от университета на Хирошима, Япония