Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.