Резултати от кандидатстудентски изпити

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Заповед за записване на приетите на трето класиране студенти по специалности и категории съгласно приложените списъци - изтеглете от тук

МЕДИЦИНА ЖЕНИ - няма

МЕДИЦИНА МЪЖЕ - изтеглете от тук

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЖЕНИ - изтеглете от тук

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА МЪЖЕ - изтеглете от тук

ФАРМАЦИЯ ЖЕНИ - изтеглете от тук

ФАРМАЦИЯ МЪЖЕ - няма

МЕД.РЕХ. ЕРГОТЕРАПИЯ ЖЕНИ - няма

МЕД.РЕХ. ЕРГОТЕРАПИЯ МЪЖЕ - изтеглете от тук


Резултати от кандидатстудентски изпит по химия проведен на 14.07.2009 г. - изтеглете от тук

Резултати от кандидатстудентски изпит по биология проведен на 07.07.2009 г. - изтеглете от тук