Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2012 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2012