Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения - 2013