Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.