Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.