Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА за 831******* за периода 19.10.2015 - 19.10.2015  
     
Общо      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 16 56 940,69 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1 039,59 лв  
10 Издръжка 13 55 611,60 лв  
18 Други разходи 2 289,50 лв  
           
831******* Медицински университет      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310000003 МУ - РЕКТОРАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 35 387,52 лв  
10 Издръжка 3 35 387,52 лв  
           
8310010001 МУ - ДЕКАНАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 9 13 861,00 лв  
10 Издръжка 7 13 571,50 лв  
18 Други разходи 2 289,50 лв  
           
8310030008 Фармацевтичен ф-т      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 2 1 652,58 лв  
10 Издръжка 2 1 652,58 лв  
           
8310040006 Центр. медицинска библиотека      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310050004 Развойна техническа база      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310060002 Факултет обществено здраве      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 1 5 000,00 лв  
10 Издръжка 1 5 000,00 лв  
           
8310070000 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 1 1 039,59 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1 039,59 лв  
           
8310080009 Медицински колеж - СОФИЯ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310090007 ФИЛИАЛ - ВРАЦА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310110000 СОССБОС - София      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310120009 ЦЕОФВС      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310290005 Почивна база - КИТЕН      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо