Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА за 831******* за периода 22.10.2015 - 22.10.2015  
     
Общо      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 21 35 081,27 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 21 408,46 лв  
10 Издръжка 14 13 476,91 лв  
90 Възстановени приходи 1 195,90 лв  
           
831******* Медицински университет      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310000003 МУ - РЕКТОРАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310010001 МУ - ДЕКАНАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310030008 Фармацевтичен ф-т      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 10 8 843,79 лв  
10 Издръжка 9 8 647,89 лв  
90 Възстановени приходи 1 195,90 лв  
           
8310040006 Центр. медицинска библиотека      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310050004 Развойна техническа база      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310060002 Факултет обществено здраве      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 13 041,26 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13 002,24 лв  
10 Издръжка 1 39,02 лв  
           
8310070000 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 5 6 634,70 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3 594,70 лв  
10 Издръжка 2 3 040,00 лв  
           
8310080009 Медицински колеж - СОФИЯ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310090007 ФИЛИАЛ - ВРАЦА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 2 1 750,00 лв  
10 Издръжка 2 1 750,00 лв  
           
8310110000 СОССБОС - София      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310120009 ЦЕОФВС      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 1 4 811,52 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4 811,52 лв  
           
8310290005 Почивна база - КИТЕН      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо