СТРАНИЦИ

Месец: януари 2019

УСПЕХИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ТЪГА В МУ-СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Най-голямото богатство на една организация са хората. В края на годината всички правим равносметка и гледаме с надежда в предстоящата. Оценяваме грешките и обобщаваме успехите. А успехите и постиженията на академичната общност в Медицински университет –София не бяха малко. С годишните награди за научно-изследователска и преподавателска дейност на Медицински университет-София за 2017 г., бяха отличени, […]

ОБЯВЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с преразпределението на близо 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на програма  „Хоризонт 2020“ в края на 2018г. Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ като част от работната програма 2018 – 2020г. През следващите шест месеца най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по […]

Д-р Анна Валериева Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: “Имунопатология и алергология” Катедра: Клиничен център по алергология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм 2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, дм Технически […]

Студентка от ФДМ в предаването Младите иноватори на БНТ2

Студенти и преподаватели от Стоматологичния факултет на Медицинския университет в София изолираха стволови клетки от 6 вида тъкани в устната кухина на човек. За постижението си българските учени спечелиха първа награда на престижен международен медицински форум в Лондон. В предаването ще видите още как испански учени лекуват пациенти с ХИВ чрез трансплантация на стволови клетки […]