СТРАНИЦИ

Месец: юни 2020

Еразъм+ Офисът на МУ-София на виртуална среща с Еврокомисар г-жа Мария Габриел за бъдещето на Програмата

МУ-София взе участие в проведения виртуален диалог с гост лектор г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по „Иновациите, научни изследвания, култура, образование и младеж“ и участието на редица международни офиси в българските висши учебни заведения. Организатор на събитието на тема „Бъдещето на програмата Еразъм+ в България“ е Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България в лицето на президента й, […]

Мрежа за образование и изследвания в областта на мира и устойчивото развитие предлага отворени длъжности за преподавателска дейност с изследователска стипендия

МОИМУ осигурява многогодишно финансиране от 2020 г. до 2021 г. в подкрепа на научните изследвания и създаването на нови изследователски клъстери в университета в Хирошима за устойчивостта и мира в контекста на глобалните промени в околната среда, включително ерата след пандемията на COVID-19. Специфично условие е номинираният кандидат да прекара приблизително 2 месеца в МОИМУ […]

Нова заповед на ректора във връзка с обучението

Заповед № РК-36-1396/ 15.06.2020 г. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от […]

Приема на документи приключи

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ! Уведомяваме Ви, че приема на заявления за участие в редовните кандидат-студентски изпити по Биология и Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2020/2021 година приключи . Всички електронно подадени заявления ще бъдат обработени и ще получите на имейла си документ с Входящ номер и зала, с който ще бъдете допуснати […]

Безплатно обучение “Предприемачи в науката” и конкурс с награда от 30 000 лева

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата “Предприемачи в науката”, което ще се проведе онлайн от 23 септември до 2 декември. В средата на декември ще бъде конкурсът Предприемач в науката с награда в размер на 30 000 лв. Обучението е безплатно и практически ориентирано. Насочено е към докторанти последна година и учени, защитили докторска […]

КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020»

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

КОНКУРС „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020“

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публично държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, подходящ за провеждане на физически мероприятия, в часове извън работното време, с площ от 180,00 кв.м., находящо се в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, с адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ № 3. […]