СТРАНИЦИ

УСПЕЛИТЕ

д-р Александър Сираков

Българин в борда на едно от най-влиятелните медицински списания в света

Д-р Александър Сираков от Референтния център по мозъчно-съдови заболявания в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ беше избран за член на Editorial Board на едно от най-влиятелните медицински списания в света (в областта на мозъчно-съдовите заболявания) – Interventional Neuroradiology. Главен редактор на списанието е японският професор Masaki Komiyama. Всички останали членове на борда са световноизвестни професори и доценти. Сред тях са президентът на Световната федерация на интервенционалните невротерапевти (WFINT) и президентът на Европейската асоциация за неврорентгенология (ESNR) и вицепрезидентът на Европейската асоциация по минимално инвазивни невроендоваскуларни процедури (ESMINT). 28-годишният д-р Сираков е не просто първият българин, който успява да достигне толкова висока позиция в елитно медицинско списание, но и единственият член на управителното му тяло на такава възраст. Българският лекар отговаря за раздел „Аневризми и съдови малформации“. Това означава, че той има последната дума за публикациите на светила като проф. Ханс Хенкес и проф. Шарбел Монайе, които познаваме от съвместните им операции с проф. Станимир Сираков в София.

Д-р Сираков е и reviewer (човек, който дава оценка за статиите) в най-влиятелното списание в областта на неврорентгенологията – American Journal of Neuroradiology, което също е голям успех за България.

В Центъра по мозъчно-съдови заболявания д-р Сираков идва още като студент в трети курс. Първоначално само наблюдава работата на проф. Станимир Сираков. Постепенно започва да поема част от задачите, а днес вече може да се справи сам с 80% от случаите, които се третират.

Публикация на zdrave.net

Кой е д-р Сираков?

Д-р Александър Сираков е роден през 1991 г. във Враца. Завършва средното си образование през 2010 г. в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Цанов“ – Враца с интензивно изучаване на английски език. През 2016 г. завършва Медицински университет – София. От началото на 2017 г. е лекар-специализант по образна диагностика и интервенционална неврорентгенология в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София. През 2021 г. придобива специалност по Образна диагностика.

Д-р Сираков има забележителна научна дейност в краткия си професионален път, доказателство за което са проведените редица специализации, стажове и курсове по интервенционална неврорентгенология в Щутгарт, Париж, Новосибирск, Буенос Айрес и др. Общият брой научни трудове за целия творчески период до този момент на д-р Сираков обхваща 50 научни публикации на български и английски език, един дисертационен труд, една монография на български език и един сборник на английски език. Събирателната книга на английски език е първият в света референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми, в който участие вземат световно признати имена в областта на интервенционалната неврорентгенология. Доказателство за прецизност, изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно систематично разработване на конкретни научни резултати на д-р Сираков са научните му статии, публикувани в издания с общ импакт фактор 110,374. Забелязаните цитирания са над 130, като над 95 % от тях в специализирани международни издания, реферирани в Web of Science и SCOPUS.

Постоянният му стремеж към усъвършенстване, съчетан с упоритост и задълбоченост, намират своя израз в активното му членство в Българската асоциация по радиология, Българския лекарски съюз и European Society of Radiology. Д-р Александър Сираков е редактор в списанията Interventional Neuroradiology, Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR) – Journal – Направление Невроинтервенции, JVD Neurovascular Diseases Section, Frontiers in Stroke, Frontiers of Neurology, както и гост-редактор на международен сборник на тема „Advances in Flow-diversion for cereberal aneurysms“. Участвал е като лектор в 12 Workshops в чужбина и 4 в България. Съавтор е в 16 глави от ръководството „The ABC Aneurysm Casebook“, 6 глави в „The Arteriovenous Malformations and Fistulas Casebook“ и 1 глава в „The Ischemic Stroke Casebook“, издадени от Springer.

Носител на наградата „ПИТАГОР“ на МОН за млад учен в областта на науките за живота и медицината за 2023 година.