СТРАНИЦИ

Категория: СДО-конкурси и класирания

Конкурс по документи съгласно чл.18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно чл.22б от Наредба 1/22.01.2015г.

Съобщение Заявление Места