СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г. ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

ЗА 2022 г.

по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, разпределени по специалности, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Лицата, които биха желали да кандидатстват на такова място, заявяват това писмено в МУ-София.

Заявления за предложените места финансирани от държавата се подават в срок до 13.11.2021 год., включително на имейл shristova@mu-sofia.bg

В случай, че предложените места финансирани от държавата бъдат одобрени от МЗ, ще се проведе нов прием през месец януари 2022 г.

За да видите предложенията за местата ФД за 2022 г. по неклинични специалности кликнете ТУК

За да видите предложенията за местата ФД за 2022 г. по дентални специалности кликнете ТУК

За да видите заявлението кликнете ТУК