СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

Класиране на кандидати по неклинични специалности, съгласно чл.18 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.