СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

Класиране на кандидатите за обучение за придобиване на специалност по НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Класираните кандидати да се явят в отдел „СДО и УБК“ в периода от 01.12.2021г. до 07.12.2021г., за да получат заповед за зачисляване на специализация и учебната програма, като представят 1бр. снимка необходима за издаване на книжка на специализаиращия.

Обучението ще започне от 01.01.2022 година.

Класиране ТУК