СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

Конкурс за предоставяне на стипендии на лица зачислени за придобиване на специалност, по смисъла на чл.13 от Наредба 1