СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

МУ-СОФИЯ ОФИС "ЕРАЗЪМ + "

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15,

ет. 12, стая 17;

С.Манолов – smanolov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

М. Каснакова – m.kasnakova@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152138;

ет. 12, стая 1;

Т. Тодорова – ttodorova@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152165;

ет. 12, стая 18;

Г. Генсузов – ggensuzov@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152154;

М. Младенов – mmladenov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152154;

ФАКУЛТЕТНИ КООРДИНАТОРИ ЗА "ЕРАЗЪМ"

Медицински факултет – Доц. д-р. Л. Трайков,
тел.: + 359 2 9541372
e-mail: lltraikov@medfac.mu-sofia.bg

Факултет по дентална медицина – Доц. д-р Т. Узунов
тел.: +359 2 9541393
e-mail: uzunov@fdm.mu-sofia.bg

Фармацевтичен факултет – Проф. В. Петкова, дф,
тел. +359 2 9236593
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет по обществено здраве,  Колеж „Йорданка Филаретова”,  Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца –  Проф. А. Янакиева, дм
тел: +359 2 851 01 22 
e-mail: e-mail: erasmus@foz.mu-sofia.bg

ЦРЧР-НА за България