СТРАНИЦИ

Събития

СЪБИТИЯ

Трета международна Еразъм седмица: „Managing Health Education Services”

Факултетът по обществено здраве и Медицински Колеж „Йорданка Филаретова” съвместно с отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” към МУ-София организираха ежегодното събитие „3та Международна Еразмъм

Втора международна Еразъм седмица: Иновации в обучението по обществено здраве

Факултетът по обществено здраве и Медицинският колеж „Йорданка Филаретова“,  със съдействието на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Медицински Университет-София организираха втората международна Еразъм

Първа международна Еразъм седмица на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“

Първата  международна седмица за обучение на преподавателски и не преподавателски състав, на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“,  бе инициирана от Факултета по