СТРАНИЦИ

Полезни връзки

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html – Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия

http://eacea.ec.europa.eu/index.html – Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура на Европейската комисия

http://eutrainingsite.com – EU trainings 2014-2020

http://www.moveonnet.eu – Европейски форум на европейските офиси за международни отношения

http://esn.org – Европейска студентска мрежа „Еразъм”

http://erasmusworld.com/portal – Студентски портал „Еразъм”

http://cordis.europa.eu/news/home_en.html – Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm – Представителство на Европейската комисия в България

http://www.etf.europa.eu/ – Европейска фондация за обучение

http://www.euraxess.bg/ – Портал за мобилните изследователи

http://academicpositions.eu/ – PhD Scholarships

http://ec.europa.eu/ploteus – Портал за възможностите за обучение в ЕС

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ – Уебсайт на Програма Еразъм+

http://www.openeducationeuropa.eu/ – Европейски портал за образователни ресурси

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage – Европейски портал за работа EURES

http://www.enic-naric.net/ – Портал за признаване на академични и професионални квалификации на Европейската комисия, Съвета на Европа и Юнеско

https://translated.com/– Уебсайтът MedineLingua е безплатен онлайн медицински речник, създаден, за да подпомага изучаването на медицинска терминология на различни езици и да подготви студенти и лекари за клинична работа. Той включва материали, които могат да бъдат полезни и за заминаващи в друга държава студенти по програма Еразъм+, с цел да се запознаят с основната терминология и изречения за работа с пациенти на съответния език. За момента платформата включва 15 езика, които непрекъснато се увеличават.