СТРАНИЦИ

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване без полагане на изпит- 35 лв.

Такси за обучение за учебната 2021/2022 г. ще бъдат публикувани след Решение на МС

ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

Относно записването за обучение срещу заплащане в МУ-София ТУК

Класирането си може да проверите ТУК

На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 14.07.2020 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Здравни грижи за учебната 2020/2021 година.

Ще се приемат заявления за обучение срещу заплащане и служебни бележки от други медицински университети с успешно положени изпити по Биология и Химия през 2020 година.

Срокът за подаване на документи: 17.08.2020 до 21.08.2020 година включително. 

Документи (служебна бележка и копие от диплом за завършено средно образование) ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, етаж 12, Учебен отдел, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно кандидат-студентските изпити по Биология и Химия в Медицински университет – София, за учебната 2020-2021 година. За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ успешно положени изпити в колежа за учебната 2020-2021 година – „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехника“.

Срокове:

За информация – отдел „Учебен”: тел: 9152 148, 9152 149

Места:

Специалност Брой
Медицина20
Дентална медицина10
Фармация65
Медицински колеж – София 
медицински лаборант6
рентгенов лаборант5
зъботехник10
рехабилитатор6
помощник фармацевт10
инспектор по обществено здраве3
медицинска козметика3

Такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за първи курс от уч. 2020/ 2021 г. утвърдени от Академичния съвет с решение от 11.08.2020 г.

Специалност Такса
Направление „Медицина“ ОКС Магистър9912 лв.
Направление „Дентална медицина“ ОКС Магистър9500 лв.
Направление „Фармация“ ОКС Магистър12210 лв.
Направление „Обществено здраве“ ОКС Бакалавър3576 лв.
Направление „Обществено здраве“ ОКС Магистър3676 лв.
Направление „Здравни грижи“ ОКС Професионален Бакалавър и ОКС Бакалавър4304 лв.
*Докумените – служебна бележка от друг ВУЗ и копие от дипломата за завършено средно образование не е задължително да се подават лично.

* АС разрешава на студентите от направление „Обществено здраве“, които се обучават в платена форма на обучение по изключение да заплатят за третия семестър на уч. 2020/2021 г. / за разработване на дипломна работа / такса в размер на 600 лв., предвид извънредното положение и наложилото се дистанционно обучение.