СТРАНИЦИ

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за висше образование  и решения на Академичния съвет от 03.06.2021 г. и от 22.07.2021 година,   Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите от професионални направления – Медицина, Дентална медицина, Фармация  и Здравни грижи за учебната 2021/2022 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно /получили оценки, различни от Слаб 2/  кандидатстудентски изпити по Биология и Химия в Медицински университет – София за учебната 2021-2022 година.

За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се кандидатства онлайн на създадената платформа с Входящ номер от редовните кандидатстудентски изпити от 2021 година, положени в Медицински университет – София.

  • онлайн подаване на заявление по образец – от 02.08.2021 г. – до 15:30 часа на 06.08.2021 година
  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв. /плаща се по банков път и платежното се сканира и прикачва в системата, заедно със заявлението/

 За кандидат-студентите на Факултет по обществено здраве и Филиал „Проф.д-р Ив.Митев“ – Враца  – успешно положени изпити за учебната 2021-2022 година.

За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ -успешно положени изпити в колежа за учебната 2021-2022 година – „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехника“.

За кандидат-студентите от Факултет по обществено здраве и Медицински колеж „Й.Филаретова“  документи се подават от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 година на адрес:  гр.София, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, Ректорат, Учебен отдел, ет.12, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа.

Места:

Специалност Брой
Медицина 
Дентална медицина 
Фармация 
Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров“ 
Направление „Обществено здраве“ 
Направление „Здравни грижи“ 
Медицински колеж – София 
медицински лаборант 
рентгенов лаборант 
зъботехник 
рехабилитатор 
помощник фармацевт 
инспектор по обществено здраве 
медицинска козметика 
парамедик 
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца 
медицинска сестра 
лекарски асистент 

Такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за първи курс от уч. 2022/ 2023г. 

Специалност Такса
Направление „Медицина“ ОКС Магистър 
Направление „Дентална медицина“ ОКС Магистър 
Направление „Фармация“ ОКС Магистър 
Направление „Обществено здраве“ ОКС Бакалавър 
Направление „Здравни грижи“ ОКС Професионален Бакалавър 
Направление „Здравни грижи“ ОКС  Бакалавър 

*

СпециалностТакса
Направление „Обществено здраве“ ОКС Магистър 

Относно записването за обучение срещу заплащане в МУ-София ТУК

Класирането си може да проверите ТУК

На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 03.06.2021 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Здравни грижи за учебната 2021/2022 година.

Ще се приемат заявления за обучение срещу заплащане и служебни бележки от други медицински университети с успешно положени изпити по Биология и Химия през 2021 година.

Срокът за подаване на документи: 17.08.2020 до 21.08.2020 година включително. 

Документи (служебна бележка и копие от диплом за завършено средно образование) ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, етаж 12, Учебен отдел, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно кандидат-студентските изпити по Биология и Химия в Медицински университет – София, за учебната 2020-2021 година. За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ успешно положени изпити в колежа за учебната 2020-2021 година – „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехника“.

Срокове:

За информация – отдел „Учебен”: тел: 9152 148, 9152 149

* АС разрешава на студентите от направление „Обществено здраве“, които се обучават в платена форма на обучение по изключение да заплатят за третия семестър на уч. 2020/2021 г. / за разработване на дипломна работа / такса в размер на 600 лв., предвид извънредното положение и наложилото се дистанционно обучение.