СТРАНИЦИ

Проф. д-р Нколай Димиров, дмн

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОв, ДМН

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МУ-СОФИЯ

Проф. д-р Николай Димитров, дмн завършва Медицински университет – София през 1996 г., а след това интересът му го отвежда на двегодишна специализация в САЩ. Професионалният му път преминава през едни от най-добрите болници в България и чужбина. Специализацията си по инвазивна кардиология прави в Швейцария. След като се завръща в България започва като асистент в УМБАЛ „Света Екатерина“ и достига до ниво на медицински директор.  В различни периоди ръководи клиниката по кардиология в Правителствена болница и е директор на Националната кардиологична болница. Национален консултант по кардиология 2010-2012 г. Доктор на науките.

Проф. Димитров има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология. Постигнал е патент в областта на инвазивната кардиология при сътрудничеството си с Медицинския университет в Кьолн. Самостоятелно получава втори и трети патент в същата област. През 2000 г. защитава първата си дисертация върху нестабилна стенокардия, на база на която през 2002 г. придобива академична длъжност доцент.