СТРАНИЦИ
участниците в уебинара на екран

126 учени от 8 държави участваха в уебинар на МУ-София

126 участници се включиха онлайн в уебинар за финансиране на изследователската дейност, който Медицински университет-София организира на 26 юни 2024г. Събитието беше в рамките на международния проект Boosting Ingenium for Excellence (BI4E) и привлече гости от партньорските университети по инициативата от Германия, Испания, Ирландия, Италия, Румъния, Франция и Швеция и, разбира се, България.

Участниците – докторанти и изследователи, които се интересуват от намиране на възможности за финансиране на своите научни разработки и проекти, бяха приветствани от зам.-ректора на МУ-София по международна дейност и проектно финансиране, чл.-кор. проф. Цветалина Танкова. Тя откри дискусията, като подчерта значението на различните програми за финансиране и познаването им за развитието на науката в академичните институции.

Практически насоки за търсене на финансиране, източници на информация, комерсиализация на иновациите, етапи и срокове на финансиране, приоритетни области и много друга полезна информация представиха лекторите:

Проф. Боян Жеков, координатор в Националното звено за контакт по програма Хоризонт Европа,

г-жа Габриела Чупренска, координатор за България на програма „Мария Склодовска-Кюри“,

г-жа Теодора Сотирова от Центъра за иновации към БАН,

г-жа Кристин Броган от Университета в Мюнстер (Ирландия).

Вижте програмата ТУК