СТРАНИЦИ

Университетски символи

УНИВЕРСИТЕТСКИ СИМВОЛИ

АКАДЕМИЧЕН ЗНАК

Включва арката – вход на „Александровска болница“, най-старата клинична база на Медицински университет- София, символ на традицията и приемствеността в медицинското образование; най-старата емблема на медицината ( от около 800 години пр. н. е). Съчетание на змия с тояга, изразяваща връзката на лекуващия с природата, както и силата на самата природа.

ЗНАМЕ

Знамето на МУ- София е пупрурновиолетово. От едната страна е извезан със сърма АКАДЕМИЧНИЯ ЗНАК, ограден с надпис „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“. От другата страна е извезано също със сърма названието на Университета на латински език „ UNIVESITAS MEDICINAE SERDICENSIS“. Съгласно цвтовата символика пурпурновиолетовият цвят е израз на достойнство, справедливост и въздържание.

СИМВОЛИ НА РЕКТОРСКОТО ДОСТОЙНСТВО И ЕДИНСТВО НА УНИВЕРСИТЕТА

РЕКТОРСКИ ЖЕЗЪЛ

Ректорският жезъл е изработен от скулпторът Любомир Добрев и се състои от следните елементи:

  • Тоягата на Асклепий, върху която са разположени всички елементи- тя е символ на власт, авторитет, достойнство.
  • На върха е поставен академичния знак на МУ-София. На арката е изписан текст „ NIVESITAS MEDICINAE SERDICENSIS“. Малкият кръст, символ на милосърдието, увенчава арката. Четирите пръстена символизират силата, властта и единението на четирите основни факултета – МЕДИЦИНСКИ, СТОМАТОЛОГИЧЕН, ФАРМАЦЕВТИЧЕН И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
  • Глава на бик – пазител на входа на арката. Той е соларна сила, която символизира мощта и силата на продата. Олицетворява достойнството на ректорския сан.
  • Слънчеви лъчи- изобразяват върховна космическа сила и символизират целостта на вселената, елемент на която е човешкото същество.
  • Лента, на която са изписани латинските ERUDIENDO, SCIEDNO, CURANDO (ОБУЧАВАМ, ИЗСЛЕДВАМ, ЛЕКУВАМ). Лентата означава слава, победа, посвещаване. Тя обхваща свещения и почитан обект (арка)- входа на най-старата клинична база.
  • На тържествени церемонии жезълът се носи пред ректора от специално избрано от него лице, наречено „жезълоносец“. Това лице следва да бъде изявен асистент в МУ- София, а изборът е израз на висока оценка. Жезълоносецът е облечен в черна мантия.

РЕКТОРСКА ТОГА

Въведена е в Академичния ритуал с Решение на Президиума на Медицинска академия през 1987 год., като символ на ректорската власт и достойнство. Автор на вида на тогата е художничката Венера Наследникова, специалист по история на костюма. До 2003 година тогата е черна с бяла яка и маншети. С Правилника на МУ-София от 10.04.203 год., който регламентира основните цветове в символиката на висшето училище се променя цвета на ректорската тога, за да бъде в съзвучие с цвета на университетското знаме, а именно пурпурно виолетов.

РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА

Въведена и утвърдена в академичния церемониал, като особен белег на ректорското достойнство и престиж. Композиционно отношение синтезира облика на Университета, включвайки академичните знаци на четирите основни факултети – МЕДИЦИНСКИ, СТОМАТОЛОГИЧЕН, ФАРМАЦЕВТИЧЕН И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, съчетани с академичния знак на Университета. Присъствието на арката на най-старата клинична база на българското медицинско училище подчертава традицията и приемствеността в медицинското образование.