СТРАНИЦИ

Начало

AEGROTI

SALUS

LEX

SUPREMA

НОВИНИ

щастливи студенти

КЛАСИРАНЕ на правоимащите студенти за стипендии за специални постижения

Уважаеми кандидат-стипендианти,Публикуваме списък с класираните правоимащи студенти за стипендии за специални постижения /награди/, предоставяни от бюджета на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2023/2024

Другите за нас

РЕКТОР

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм

1000
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

7 академици, 5 член-кореспонденти, 160 професори, 261 доценти, 294 гл. асистенти, 421 асистенти, 305 преподаватели

10000
КАПАЦИТЕТ ОБЩО ОБУЧАВАЩИ СЕ

Капацитет за студенти – 10 460
медицина – 3700, дентална медицина – 1500, фармация – 1400, обществено здраве и здравни грижи – 3860, капацитет докторанти – 390

1000
място

според класацията на US News&World Report, използвайки данните на Clarivate Analytics In Cites

9
АКРЕДИТАЦИЯ

медицина – 9.74, дентална медицина – 9.56, фармация – 9.70, обществено здраве  и здравни грижи – 9.03

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Академичният съвет е колективен орган на управление на Медицинския Университет. Академичният съвет се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

заседания на академичен съвет

Уведомяваме Ви, че на 21.06.2024 г. / петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала

решения на академичен съвет

Влезли в сила решения на Академичния съвет на Медицински университет – София, гласувани с мнозинство.

международна дейност

Млади студенти на път към университет
Европейският университет INGENIUM напълно подкрепи плана на ЕК за издаване на Европейска диплома

Медицински университет-София посредством партньорската мрежа от университети в рамките на новоизграждащия се Европейски университет INGENIUM призовава националната власт в страната и отговорните държавни институции да

Европейският университет INGENIUM напълно подкрепи плана на ЕК за издаване на Европейска диплома

Медицински университет-София посредством партньорската мрежа от университети в рамките на новоизграждащия се Европейски университет INGENIUM призовава националната власт в страната и отговорните държавни институции да

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

СЪБИТИЯ, КОНГРЕСИ, ДЕЙНОСТ

СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

БАНКИ, УСЛОВИЯ, ДОГОВОРИ