СТРАНИЦИ

Начало

AEGROTI

SALUS

LEX

SUPREMA

НОВИНИ

фасадата на медицински колеж

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА“

Обявено е първото класиране на студенти, приети за обучение в специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Заповедта за класирането вижте ТУК Класирането вижте ТУК Записването

Другите за нас

РЕКТОР

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм

1000
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

7 академици, 5 член-кореспонденти, 160 професори, 261 доценти, 294 гл. асистенти, 421 асистенти, 305 преподаватели

10000
КАПАЦИТЕТ ОБЩО ОБУЧАВАЩИ СЕ

Капацитет за студенти – 10 460
медицина – 3700, дентална медицина – 1500, фармация – 1400, обществено здраве и здравни грижи – 3860, капацитет докторанти – 390

1000
място

според класацията на US News&World Report, използвайки данните на Clarivate Analytics In Cites

9
АКРЕДИТАЦИЯ

медицина – 9.74, дентална медицина – 9.56, фармация – 9.70, обществено здраве  и здравни грижи – 9.03

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Академичният съвет е колективен орган на управление на Медицинския Университет. Академичният съвет се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

заседания на академичен съвет

Уведомяваме Ви, че на 21.06.2024 г. / петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала

решения на академичен съвет

Влезли в сила решения на Академичния съвет на Медицински университет – София, гласувани с мнозинство.

международна дейност

студенти се запознават с резултатите
Победителите от INGENIUM Research Groups Call for Proposals

Приключването на процеса по оценяване на проектните предложения на изследователските екипи от партньорските университети в европейския университет INGENIUM, като резултатите бяха публикувани в отговора на

Учените от НИГ 3.1.1 DISEASE TARGETING STRATEGIES изследват потенциални мишени при инфекциозни, неопластични и дегенеративни заболявания

„Единственото ефективно лечение на COVID-19 в света е нашето лечение“, заявява акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн от Медицински университет – София. Категоричността на

Победителите от INGENIUM Research Groups Call for Proposals

Приключването на процеса по оценяване на проектните предложения на изследователските екипи от партньорските университети в европейския университет INGENIUM, като резултатите бяха публикувани в отговора на

Учените от НИГ 3.1.1 DISEASE TARGETING STRATEGIES изследват потенциални мишени при инфекциозни, неопластични и дегенеративни заболявания

„Единственото ефективно лечение на COVID-19 в света е нашето лечение“, заявява акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн от Медицински университет – София. Категоричността на

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

СЪБИТИЯ, КОНГРЕСИ, ДЕЙНОСТ

СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

БАНКИ, УСЛОВИЯ, ДОГОВОРИ