СТРАНИЦИ

Начало

AEGROTI

SALUS

LEX

SUPREMA

НОВИНИ

празна класна стая

20 май ще е неучебен ден в МУ-София

Във връзка с решение на Съвета на ректорите на висшите училища в България от 17.05.2024г., ректорът на Медицински университет-София обявява 20 май 2024г. (понеделник) за

Другите за нас

портрет на Л. Гайдарски

Любомир Гайдарски: Едни от най-големите трудности пред младите лекари са възможностите за специализация и заплащането на специализантите

Любомир Гайдарски е студент по медицина VI-ти курс в Медицинския университет – София. Той е с отличен успех, съаовтор на публикации в научни издания с

РЕКТОР

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм

1000
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

7 академици, 5 член-кореспонденти, 160 професори, 261 доценти, 294 гл. асистенти, 421 асистенти, 305 преподаватели

10000
КАПАЦИТЕТ ОБЩО ОБУЧАВАЩИ СЕ

Капацитет за студенти – 10 460
медицина – 3700, дентална медицина – 1500, фармация – 1400, обществено здраве и здравни грижи – 3860, капацитет докторанти – 390

1000
място

според класацията на US News&World Report, използвайки данните на Clarivate Analytics In Cites

9
АКРЕДИТАЦИЯ

медицина – 9.74, дентална медицина – 9.56, фармация – 9.70, обществено здраве  и здравни грижи – 9.03

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Академичният съвет е колективен орган на управление на Медицинския Университет. Академичният съвет се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

заседания на академичен съвет

 Уведомяваме Ви, че на 24.04.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала №

решения на академичен съвет

Влезли в сила решения на Академичния съвет на Медицински университет – София, гласувани с мнозинство.

международна дейност

разговор межд,у домакините и гостите от Р Косово
МУ-София посрещна първата академична делегация от Университета Дяково „ФЕХМИ АГАНИ“ – Р Косово

В изпълнение на настоящия проект за мобилност, Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ сподели своя опит за организация на програмите за обучение

Магдалена Каснакова представя BI4E
Втори информационен ден за BI4E в МУ-София

Информационна сесия по проект BI4E се проведе в Медицински университет-София по време на мащабна международна конференция, организирана от университета на 19 април 2024 г. Това

флаговете на Китай и българия
Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай – изследователски проекти“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България и Китай -изследователски проекти” като

МУ-София посрещна първата академична делегация от Университета Дяково „ФЕХМИ АГАНИ“ – Р Косово

В изпълнение на настоящия проект за мобилност, Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ сподели своя опит за организация на програмите за обучение

Втори информационен ден за BI4E в МУ-София

Информационна сесия по проект BI4E се проведе в Медицински университет-София по време на мащабна международна конференция, организирана от университета на 19 април 2024 г. Това

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай – изследователски проекти“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България и Китай -изследователски проекти” като

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

СЪБИТИЯ, КОНГРЕСИ, ДЕЙНОСТ

СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

БАНКИ, УСЛОВИЯ, ДОГОВОРИ