СТРАНИЦИ

ИМЕНИТИ ВЪЗПИТАНИЦИ

Д-р Сребра Родопска

Създателката на българската БЦЖ ваксина против туберколоза

Д-р Сребра Родопска е създателка на българската ваксина против туберколоза. Благодарение на нейните разработки, България става първата страна в Европа, която въвежда задължителна имунизация на новородените, което води до драстичен спад на смъртността и усложненията от туберколоза.

Д-р Сребра Родопска е родена на 17 април 1913 година в София. Завършва медицина в София и започва да работи в Института по заразни и паразитни болести. По това време „жълтата гостенка“, както народът ни е наричал туберкулозата, е разпространена в България, а страната е сред лидерите в Европа по смъртност, причинена от болестта.

В периода 1948-1949 година д-р Родопска е на специализация в институт “Луи Пастьор”, Франция. От там се връща с първия БЦЖ щам, с който започва усилена експериментална работа по въвеждането в производството на живата противотуберкулозна ваксина. С произведената ваксина, която е с доказана имунизираща способност, започва перорална ваксинация на новородени деца у нас, но в 1% от имунизираните новородени деца се наблюдават гнойни лимфаденити.

Тогава д-р Родопска заменя френския щам БЦЖ с московския щам БЦЖ I, който е с по-ниска остатъчна вирулентност и висока имуногенност. Тя произвежда малки серии, чиито свойства изпитва в лабораторни условия чрез въведени от нея методи на контрол.

От 1951 г. вътрекожната БЦЖ имунизация с произведената от д-р Родопска ваксина става задължителна за всички новородени в България.Така страната ни става първа в Европа и втора в света след Япония, въвела тази мярка. Заболяемостта от туберкулоза при всички възрасти, особено тежките форми при децата рязко се понижава. След тестване в референтни лаборатории на СЗО в Женева, Канада и САЩ, българската ваксина започва да се разпространява на три континента.

Продължават проучванията на рьководения от д-р Родопска екип върху свойствата на БЦЖ щамовете и усъвършенстването на ваксината. От 1964 г. се прилага само лиофилизираната термостабилна БЦЖ ваксина, разработена от д-р Родопска и Т. Витанов.

Разработките предизвикват жив интерес на Първата техническа конференция върху БЦЖ ваксината в Женева (1956 г.) и на редица научни форуми в чужбина. От особено значение са оригиналните прецизни изследвания, които д-р Родопска представя на Международния симпозиум по БЦЖ и туберкулин, организиран в Будапеща през 1973 г. Опитът и огромните научни познания на д-р Родопска обогатяват производствените центрове в Москва, Виена, Прага, Будапеща, Белград, Букурещ, Токио в усъвършенстването на методите на производство и контрол.

От 1991 г. българската производствена БЦЖ лаборатория е една от трите лаборатории, одобрени от Световната здравна организация за доставчик на UNICEF и Пан-американската здравна организация (PAHO). Днес българската ваксина БЦЖ се използва в повече от 180 страни в света.