СТРАНИЦИ

Наръчник на първокурсника

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

Вече сте част от МУ – София. 

Вече сте един от нас!

Скъпи първокурснико, приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

проф. Бойчо Ланджов

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

 

 

 

Скъпи студенти,

Уважаеми преподаватели и колеги,

За мен е чест и привилегия да Ви приветствам по случай откриването на академичната година в Медицински университет – София!

Обръщам се най-напред към Вас, драги първокурсници, защото Вие преминахте през трудното лято на кандидатстудентската кампания и успяхте да постигнете своята цел: Вие сте студенти в едно от най-старите учебни заведения в България, през което са преминали като студенти, преподаватели и служители едни от най-светлите умове на нацията ни, белязали съдбата на всички нас със символа на верността към Хипократовата клетва, на отговорността към човешкия живот и здраве, на силата на ума и висотата на духа.

Сега пред Вас се откриват безкрайните хоризонти на познанието и ученето през целия живот. Да! Това е едно от нещата, които ни отличава от всички други – ученето, стремежът да сме непрекъснато на ниво, да се сравняваме с най-добрите и да се опитваме да превъзмогваме трудностите с достойнство и почтеност.

Надявам се да имате подкрепата на всички Ваши колеги и приятели, близки, защото тук ние създаваме една общност на споделени идеи и ценности, общност, която се опира на светлите идеали за справедливост, чест и свобода.

Уважаеми преподаватели, служители и колеги, пред нас е бъдещото поколение лечители на човечеството. Възможно е тук сред нас да са откривателите на велики научни постижения, които да направят живота ни по-добър и смислен. Със сигурност тук са онези всеотдайни лекари, стоматолози, фармацевти и специалисти, без които е невъзможно благоденствието на обществото ни. Нека бъдем на нивото на техните очаквания и изисквания! Учебните ни програми са съобразени с най-новите световни стандарти, професионалната подготовка е на изключително високо ниво, но винаги има към какво още да се стремим. Защото в този стремеж към усъвършенстване е духът на университетското образование.

„Дано живееш в интересни времена!“ е древна китайска поговорка. Според повечето тълкувания тя е едно от трите най-тежки проклятия. Но Според други тя отразява стремежа към приемане и преодоляване на трудностите и предизвикателствата. Ние живеем не само в интересни, но и в твърде сложни времена. И нека превърнем това в наша благословия!

Желая на всички Вас здраве и лично щастие! Желая сили, смелост и дързост да покорявате необятната сфера на познанието, на уменията и способностите да бъдете съпричастни, да бъдете толерантни, да бъдете отговорни, да бъдете достойни!

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм
Ректор на Медицински университет – София

СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,

Позволете ми от името на Студентския съвет на Медицински университет-София и лично от свое име да ви приветствам с добре дошли в Медицински университет – София.
Още през първата си година като студенти ще срещнете много непознати предизвикателства, ще намерите нови приятели, ще пожелаете нови мечти. Тези преживявания ще променят личностните Ви възгледи, ще дадат на светогледа ви нови перспективи. Затова искрено ви желая здраве, трудолюбие и любознателност, упоритост и амбиция, които да ви превърнат в блестящи медицински специалисти, от които обществото ни има нужда и с които би се гордял.

Людмила Борисова

Председател на Студентския съвет към МУ-София

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА МУ-СОФИЯ

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм

Ректор

Телефон: +359 2/9523791
Факс: +359 2/9532816
Кабинет: ет. ХІІ, стая 5

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Телефон: +359 2 9152180,
Факс: 359 2 9152 167
Кабинет: ет. ХІІ, стая 3

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по Учебната дейност

Телефон: +359 2 9523 798
Факс: +359 2 9532 898
Кабинет: ет. ХІІ, стая 12

Проф. Валентина Петкова-Димитрова

Заместник-ректор по Научната дейност

Телефон: +359 2 9152 163
Факс: +359 2 954 11 53
Кабинет: ет. ХІІ, стая 11

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

Телефон: +359 2 9152 136
Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/лява

КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ?

Да си студент в Медицински университет - София означава:

КОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ?

Студентите от четирите факултета и Медицински колеж са обединени в организация наречена Студентски съвет – СС. Тя е създадена по смисъла на закона за висшето образование и е легитимен представител на студентските интереси пред всички държавни институции, включително и ръководството на университета. СС е организацията, която защитава правата и интересите на всички студенти в Медицински университет – София. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ?

Със записването си като студент вероятно вече са те запознали с начините за кандидатстване. Тук отбелязваме това, което трябва да правиш всяка година, за да се подсещаш.

КОГА, КАК И НА КАКВА СТИПЕНДИЯ ИМАМ ПРАВО?

Медицински университет осигурява два вида стипендии – социална и за отличен успех.

НАЙ-ПОСЕЩАВАНОТО МЯСТО ПО ВРЕМЕ НА СЕСИЯ?

Като студент в МУ- София ще имаш достъп до Централната медицинска библиотека, в която се съдържа невероятно количество медицинска литература.

КАК ЩЕ БЪДА ОЦЕНЯВАН ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

Във всички факултети на МУ – София важи кредитната система за оценяване.