СТРАНИЦИ

Фармацевтичен факултет

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Декан

Проф. Александър Златков, дфн

Зам.-декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на български език
проф. Александър Златков, дф

Зам.-декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на английски език
проф. Милен Димитров, дф

Зам.-декан по научно-изследователската дейност
проф. Илиана Йонкова, дфн

Зам.-декан по акредитация, атестация и обществени поръчки
проф. Ирини Дойчинова, дхн

КАТЕДРИ

Катедра „Фармакогнозия”
Ръководител: проф. Илиана Йонкова, дфн
Телефон: 02/ 9236-542
В катедрата се провежда обучение по: Фармакогнозия, фармацевтична ботаника и фармацевтична Биотехнология

Катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”
Ръководител: проф. Николай Ламбов, дф
Телефон: 02/ 9236-525
В катедрата се провежда обучението по: Технология на лекарствените средства и биофармация

Катедра „Фармацевтична химия”
Ръководител: проф. Александър Златков, дф
Телефон: 02/ 9236-505
В катедрата се провеждат преподаванията по: Фармацевтична химия, фармацевтичен анализ и Броматология

Катедра „Химия”
Ръководител: проф. Ирини Дойчинова, дхн
Телефон: 02/ 9236-598
В катедрата се провеждат преподаванията по: Обща и неорганична химия, аналитична химия и физикохимия с колоидна химия и органична химия

Катедра „Организация и икономика на фармацията”
Ръководител: проф. Генка Петрова, дфн
Телефон: 02/ 9236-545
В катедрата се провеждат преподаванията по: Социална фармация, фармакоикономика, фармацевтични грижи, история на фармацията, медицински изделия, висша математика, статистически методи във фармацията и информационни технологии

Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”
Ръководител: проф. д-р Николай Данчев, дм
Телефон: 02/ 9236-582
В катедрата се провеждат преподаванията по:
Фармакология, фармакотерапия и токсикология

*Преподаванията по някои от медицинските дисциплини се провеждат в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

ОТДЕЛИ

ДЕКАНАТ (І, ІІ, ІІІ, ІV и V курс български студенти)
Телефон: 02/9236-504

ДЕКАНАТ (чуждестранни студенти на английски език)
Телефон: 02/9236-579

ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Телефон: 02/9236-510

КАСА
Телефон: 02/9236-550

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ ОТДЕЛ
Телефон: 02/9236-563

ОХРАНА
Телефон: 02/9236-511

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Продължителността на обучението във Фармацевтичния факултет е 5 академични години, IX семестъра и 6 месеца стаж в аптека. По време на следването можеш да получиш допълнителни специализации по Промишлена или Клинична фармация. Профилирането става по собствен избор след VI семестър. Учебния план за студентите фармацевти включва 39 учебни дисциплини.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ПЪРВИ СЕМЕСТЪРВТОРИ СЕМЕСТЪР
Висша математикаОбща и неорганична химия
Молекулярна биологияФизика и биофизика
История на фармациятаПриложна математика
Обща и неорганична химияАнатомия на човека
Физика и биофизикаФизиология на човека
Латински езикЛатински език
Чужд езикЧужд език
СпортСпорт

ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ТРЕТИ СЕМЕСТЪРЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР
Физиология на човекаПатофизиология
ПатоанатомияАналитична химия
Компютърна техникаОрганична химия
Аналитична химияМикробиология с вирусология
Органична химияФизикохимия с колоидна химия
Микробиология с вирусологияФармацевтична ботаника
СпортСпорт

ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ПЕТИ СЕМЕСТЪРШЕСТИ СЕМЕСТЪР
Физикохимия с колоидна химияФармацевтична химия
Фармацевтична ботаникаТехнология на лек. форми – І ч
Медицински изделияКлинична химия
БиохимияФармакогнозия – І част
Фармацевтична химияФармакология
Технология на лек. форми – І чСоциална фармация и фарм. законодателство

ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СЕДМИ СЕМЕСТЪРОСМИ СЕМЕСТЪР
Фармакогнозия – І частТехнология на лек. форми–ІI ч
ФармакологияФармацевтичен анализ
Социална фармация и фарм. законодателствоФармакоикономика
Хигиена и екологияТоксикология
Технология на лек. форми–ІI чМедицинска генетика
Фармацевтичен анализФармакотерапия

ПЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪРДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР
ФармакотерапияПреддипломен стаж – 6 месеца
Биофармация и фармакокинетика
Броматология
Фармацевтични грижи
Фармакогнозия – II ч.
С И Д