СТРАНИЦИ

Новини

Покана за кандидатстване: лятно училище DocTalent4EU

Докторантският колеж на Университета в Лимерик обявява лятно училище „DocTalent4EU“. Уникално и завладяващо учебно изживяване, насочено върху ефективното общуваане и умения за преговори за докторантите.

Обявяване на конкурс за прием на редовен докторант по проект 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, финансиран по Европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“  

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България

Конкурси за прием на докторанти

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИ Вижте повече ТУК