СТРАНИЦИ

НОВИНИ

Стартира прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера – EU TalentON

Стартира прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера – EU TalentON, който ще се проведе за първи път тази година в Лайден – Европейската столица на науката през 2022 г. като пилотен проект.

Тази инициатива, спонсорирана от Европейската комисия, ще предизвика млади талантливи изследователи да търсят решения на най-належащите глобални проблеми. Четиридневното състезание ще събере около 100 млади изследователи от целия ЕС и ще включва обширна програма, създадена съвместно с академичните среди, иноваторите и промишлеността.

Разделени на малки екипи, талантливите изследователи в началото на кариерата си ще получат необходимите инструменти (като семинари, посещения на компании, лекции, майсторски класове, лични насоки и културен опит), за да създадат иновативни и продаваеми решения на предизвикателствата, които тази година се основават на мисиите на ЕС. В края на събитието всеки екип ще представи своето решение пред професионално жури и обществеността. Победителите ще получат награди, спонсорирани от ЕС, индустрията и менторите.

Младите изследователи могат да кандидатстват за участие в EU TalentON до края на м. Юни 2022 г.

Като част от проекта „Лайден 2022 – Европейски град на науката“, EU TalentOn допринася пряко за изпълнението на Политическата програма на Европейското научноизследователско пространство – действие 14. По-конкретно, конкурсът спомага за доближаването на науката до гражданите, като ги приканва да създават съвместно решения за най-належащите ни предизвикателства. През 2022 г. Лайден ще предостави платформа, в която всеки, който иска да споделя наука, знания, изкуство и умения, може да участва, като по този начин се създават нови връзки между науката и обществото по иновативен, отворен и интерактивен начин.

Освен това конкурсът ще популяризира кариерата в областта на научните изследвания, ще улесни трансграничното и междусекторното сътрудничество между начинаещи изследователи, ще насърчи предприемачеството и ще подкрепи възможностите както в академичните среди, така и в промишлеността.

Подаването на заявления за участие става през електронната страница на програмата от ТУК, където е предоставена и детайлна информация относно участието в конкурса.