СТРАНИЦИ

РЕКТОРАТ

Чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

Професор по Неврология

Академик на Българска академия на науките 

Ректор на Медицински университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София (2008-2020) 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

G_Petrova_1

Проф. Генка Петрова - Ташкова, дфн

Главен секретар на МУ-София

Проф. Валентина Петкова Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

Професор по Неврология

Академик на Българска академия на науките 

Ректор на Медицински университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София (2008-2020) 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Проф. Валентина Петкова Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

G_Petrova_1

Проф. Генка Петрова - Ташкова

Главен секретар на МУ-София

ОТДЕЛИ В РЕКТОРАТА