СТРАНИЦИ

РЕКТОРАТ

Prof. Tankova

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

Професор по Неврология

Академик на Българска Академия на Науките 

Ректор на Медицински Университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

new_N-D

Проф. д-р Николай Димитров, дмн

Главен секретар на МУ-София

Проф. Валентина Петкова Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

Професор по Неврология, 

Академик на Българска Академия на Науките 

Ректор на Медицински Университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

 

Prof. Tankova

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

Prof. Petkova

Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

new_N-D

Проф. д-р Николай Димитров, дмн

Главен секретар на МУ-София

ОТДЕЛИ В РЕКТОРАТА