СТРАНИЦИ

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ДЛЪЖНОСТСЛУЖИТЕЛТЕЛЕФОНКАБИНЕТИМЕЙЛ
РЕКТОРАкад. проф. д-р Л. Трайков, дмн359 2 9152129ет. ХІІ, стая 5traykov@mu-sofia.bg
Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольорВ. Лалева359 2 9152133ет. Х, стая 27vlaleva@mu-sofia.bg
Финансов контрольорМ. Димитрова359 2 9152133ет. Х,стая 27m.dimitrova@mc.mu-sofia.bg
Главен юрисконсултМ. Гинзерова359 2 9152168ет. ХII, стая 2mnikolaeva@mu-sofia.bg
Главен юрисконсулт по НРАСК. Пройчев359 2 9152152ет. XII, стая 11/ дясноkproichev@mu-sofia.bg
ЮрисконсултР. Алексиев359 2 9152168ет. ХII, стая 2raleksiev@mu-sofia.bg
Икономист, финансипроф. К. Маркова, дм359 2 9152173ет. ХII, стая 9/ляваkmarkova@mu-sofia.bg
Експерт връзки с общественосттаА. Молова359 2 9152144ет. ХІІ,стая 10 /ляваamollova@mu-sofia.bg
Експерт връзки с общественосттаМ. Искрева359 2 9152140ет. XII, стая 4/средаmiskreva@mu-sofia.bg
Административен секретар на ректораМ. Пампулова359 2 9152129ет. ХІІ, стая 5 средаmpampulova@mu-sofia.bg
ШофьорГ. Димитров359 2 9152130ет. XII, стая 5-средаgdimitrov@mu-sofia.bg
Технически сътрудник, т. и куриерЖ. Тушева-Саад359 2 9152130ет. XII, стая 4-средаjsaad@mu-sofia.bg
ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р К. Любомирова, дм359 2 9152123ет. ХІІ, стая 12k.lybomirova@foz.mu-sofia.bg
ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”
Ръководител отделЛ. Кирилова359 2 9531174, 359 2 9152164ет. ХІІ, стая 15lkirilova@mu-sofia.bg
ЕкспертВ. Герасимовa359 2 9152149ет. ХІІ, стая 16vgerasimova@mu-sofia.bg
ЕкспертТ. Райкова359 2 9152149ет. ХІІ, стая 16traikova@mu-sofia.bg
ЕкспертД. Иванова359 2 9152148ет. ХІІ, стая 14divanova@mu-sofia.bg
ЕкспертA. Арабаджиева359 2 9152148ет. ХІІ, стая 14a.arabadzhieva@mu-sofia.bg
ЕкспертЦ. Стоянова359 2 9152123ет. ХІІ, стая 12cstoyanova@mu-sofia.bg
ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК
Доц. д-р Е. Деливерска-Александрова, дм359 2 9152180, Факс: 359 2 9152167ет. ХІІ, стая 8elitsa.deliverska@fdm.mu-sofia.bg
ОТДЕЛ "СДО и УБК"
Ръководител отдел К. Гаврилова359 2 9541118; 359 2 9152 137ет. ХІІ, стая 8/дясноkgavrilova@mu-sofia.bg
ЕкспертС. Христова359 2 9152136ет. ХІІ, стая 8/дясноshristova@mu-sofia.bg
СпециалистТ. Панева359 2 9152136ет. ХІІ, стая 8/дясноtpaneva@mu-sofia.bg
ЕкспертГ. Георгиева359 2 9152135ет. ХІІ, стая 7ggeorgieva@mu-sofia.bg
ЕкспертС. Андреева359 2 9152134ет. ХІІ, стая 7sandreeva@mu-sofia.bg
ЕкспертВ. Пенева359 2 9152134ет. ХІІ, стая 7vpeneva@mu-sofia.bg
ЕкспертА. Илиева359 2 9152162ет. ХІІ, стая 21ailieva@mu-sofia.bg
ЕкспертН. Николаеваn.nikolaeva@mu-sofia.bg
ЕкспертН. Панайотова359 2 9152162ет. ХІІ, стая 21npanayotova@mu-sofia.bg
ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ
Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн359 2 9152163, Факс: 359 2 9541153ет. ХІІ, стая 11/ лявоvpetkova@pharmfac.mu-sofia.bg
ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”
Ръководител отдел Д. Димитрова359 2 9152139; 359 2 8510877ет. XII, стая 17ddimitrova@mu-sofia.bg
ИнспекторО. Велкова359 2 9530651, 359 2 9152143ет. XII, стая 11ovelkova@mu-sofia.bg
ЕкспертН. Димитрова-Атанасова359 2 9530651, 359 2 9152150ет. XII, стая 11natanasova@mu-sofia.bg
ЕкспертД. Мазгалова359 2 9152151 ет. XII, стая 11/ дясноdmazgalova@mu-sofia.bg
ИнспекторЛ. Колева359 2 9152160ет. XII, стая 13lkoleva@mu-sofia.bg
ЕкспертЮ. Атанасова359 2 9152157ет. XII, стая 13atanasova@mu-sofia.bg
СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"
Експертпроф. П. Балканска- Георгиева359 2 9152151ет. XII, стая 11/ дясноp.balkanska@foz.mu-sofia.bg
Експертпроф. С. Младенова359 2 9152151ет. XII, стая 11/ дясноsmladenova@mu-sofia.bg
ЕкспертМ. Кунова359 2 9152156ет. XII, стая 11/ дясноmkunova@mu-sofia.bg
ПрограмистМ. Николов359 2 9152153ет. XII, стая 11/ дясноmnikolov@mu-sofia.bg
ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проф. д-р Ц. Танкова, дмн359 2 9152180, Факс: 359 2 9152 167ет. ХІІ, стая 3ctankova@medfac.mu-sofia.bg
ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”
Ръководител отдел359 2 8510 892;359 2 9152 165ет. ХІІ,
ЕкспертС. Манолов359 2 9152138ет. Х, стая 11smanolov@mu-sofia.bg
Експерт М. Каснакова359 2 9152138ет. Х, стая 11m.kasnakova@mu-sofia.bg
Технически сътрудникЯ. Дочева359 2 9152138ет. Х, стая 11ydocheva@mu-sofia.bg
ЕкспертТ. Тодорова359 2 9152165ет. ХІІ, стая 1ttodorova@mu-sofia.bg
ЕкспертГ. Генсузов359 2 9152154ет. ХІІ, стая 18ggensuzov@mu-sofia.bg
ЕкспертМ. Младенов359 2 9152154ет. ХІІ, стая 18mmladenov@mu-sofia.bg
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Ръководител отдел "ФСО", той и гл. счетоводителР. Щербаков359 2 9516770- факс, 359 2 9152121ет. ХІІ, стая 20rshterbakov@mu-sofia.bg
Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФСО"Д. Йосифова359 2 9152132ет. Х, стая 25аdyosifova@mu-sofia.bg
Зам. главен счетоводителТ. Иванова359 2 9152126ет.ХІІ, стая 9 /дяснаtivanova@mu-sofia.bg
Счетоводител, той и мениджър по плащаниятаЛ. Станоева359 2 9152119ет. Х, стая 25lstanoeva@mu-sofia.bg
Счетоводител, той и мениджър по плащаниятаЙ. Неделчева359 2 9152126ет.ХІІ, стая 9 /дяснаnedelcheva@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенА. Данева359 2 8510887; 359 2 9152133ет. Х, стая 27adaneva@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенС. Димитрова359 2 9152119ет. Х, стая 25sdimitrova@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенР. Тилкова359 2 9152166ет. Х, стая 26rtilkova@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенР. Стаменова359 2 9152166ет. Х, стая 26rstamenova@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенА. Димитрова359 2 9152131ет.Х, стая 28adimitrova@mu-sofia.bg
Счетоводител - оперативенМ. Василева359 2 9152131ет.Х, стая 28mvasileva@mu-sofia.bg
Счетоводител А. Дочев359 2 9152189ет. VІІIadochev@mu-sofia.bg
КасиерК. Радева359 2 9523748, 359 2 9152128ет. Х, стая 28аkradeva@mu-sofia.bg
Експерт - "Сигурност, УК и ПБ"М. Дашинов359 2 9152165ет. XII, стая 1mdashinov@mu-sofia.bg
ЕкспертН. Виденова 359 2 9152165ет. ХII, стая 1nvidenova@mu-sofia.bg
ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Ръководител отделМ. Искрева359 2 9152140ет. XII, стая 4/средаmiskreva@mu-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси"Й. Личева359 2 9152161ет. ХІІ, стая 19.licheva@mu-sofia.bg
Организатор по трудаЛ. Ангелова359 2 9152125ет. IХ, стая 2langelova@mu-sofia.bg
ЕкспертМ. Новкова359 2 9152125ет. IХ, стая 2mnovkova@mu-sofia.bg
ЕкспертД. Караджоваdkaradjova@mu-sofia.bg
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
Ръководител отделМ. Генсузова359 2 8510 879; 359 2 9152120ет. Х, стая 22mgensuzova@mu-sofia.bg
ЕкспертБ. Апостолова359 2 9152122ет. Х, стая 20bapostolova@mu-sofia.bg
ЕкспертМ. Новкова359 2 9152122ет. Х, стая 20mhnovkova@mu-sofia.bg
ЕкспертЛ. Живкова359 2 9152111ет. Х, стая 21ljivkova@mu-sofia.bg
ЕкспертА. Михайлова-Митева359 2 9152111ет. Х, стая 21amiteva@mu-sofia.bg
ЕкспертА. Димитроваaneta.dimitrova@mu-sofia.bg
ЮрисконсултХ. Бешева359 2 9152145ет. Х, стая 24hbesheva@mu-sofia.bg
ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”
Ръководител отделинж. Д. Нешев359 2 9152169ет. Х, стая 23dneshev@mu-sofia.bg
Експертинж. Д. Илиева359 2 9152172ет. Х, стая 10dilieva@mu-sofia.bg
Експертинж. А. Йорданов359 2 9152172ет. Х, стая 10ayordanov@mu-sofia.bg
Експертинж. Л. Луканов359 2 9152172ет. Х, стая 10llukanov@mu-sofia.bg
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"
Ръководител отделМ. Пампулова359 2 9152129ет. ХІІ, стая 5 средаmpampulova@mu-sofia.bg
ИкономистР. Михайлова359 2 9152101ет. Х,стая 19rmihailova@mu-sofia.bg
ДомакинЕ. Иванова359 2 9152144ет. ХІІ,стая 10 /дяснаeivanova@mu-sofia.bg
ДеловодителБ. Христова359 2 9152141ет. ХІІ,стая 10 /дяснаbhristova@mu-sofia.bg
ДеловодителМ. Хранова359 2 9152141ет. ХІІ,стая 10 /дяснаmhranova@mu-sofia.bg
ДеловодителС. Антова359 2 9152141ет. ХІІ,стая 10 /дяснаsantova@mu-sofia.bg
Технически изпълнителМ. Христова359 2 9152127ет. ХІІ, стая 19amhristova@mu-sofia.bg
ОрганизаторЕ. Николова359 2 9152171enikolova@mu-sofia.bg
ХигиенистД. Начеваdnacheva@mu-sofia.bg
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Ръководител отделМ. Кирилов359 2 9152113ет. ХІІ, стая 9 /среднаkirilov@mu-sofia.bg
ПрограмистП. Тодорова359 2 9152181ет. ХІІ, стая 9 /среднаptodorova@mu-sofia.bg
ПрограмистА. Върбанов359 2 9152147ет. ХІІ, стая 9 /среднаa.varbanov@mu-sofia.bg
ПрограмистК. Митов359 2 9152146ет. ХІІ, стая 9 /среднаkmitov@pharmfac.mu-sofia.bg
ПрограмистА. Георгиевageorgiev@mu-sofia.bg
Организатор - комуникацииК. Пастирова359 2 9152187ет. Х,стая 19kpastirova@mu-sofia.bg
ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Ръководител центърд-р В. Кирковет. ХІІ, стая 9 /ляваvkirkov@foz.mu-sofia.bg
ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ
Експерт, т. и координаторПроф. Г. Петрова-Ташкова, дфн359 2 9530651, 359 2 9236545gpetrova@mu-sofia.bg
Експерт, ръководител административно звеноД. Димитрова359 2 9152139; 359 2 8510877ет. XII, стая 17ddimitrova@mu-sofia.bg
ЕкспертМ. Димитрова
ЕкспертЗ. Спасова-Митковаzspasova@mu-sofia.bg
СчетоводителТ. Иванова359 2 9152126ет.ХІІ, стая 9 /дяснаtivanova@mu-sofia.bg
РАЗВОЙНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
РъководителА. Попов359 2 9520478apopov@rtb.mu-sofia.bg