СТРАНИЦИ

Верификация на дипломи

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДИПЛОМИ

И АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ

1. Сканирано копие в PDFформат на дипломата, издадена от МУ-София.

2. Сканирано копие в PDF-формат на платежното нареждане за платена такса.

3. Данни за контакт – имейл, телефон за обратна връзка, имена на латиница.

Верификация на диплома – 120 лв / 62 евро / 72 щ. долара

Верификация на академична справка – 72 лв / 37 евро / 45 щ. долара

Верификация на удостоверение за завършено обучение/образование120 лв / 62 евро / 72 щ. долара

М. Кенарова – mmarinova@mu-sofia.bg

тел. +359 2 9152165

Erasmus Coordinator- KA107

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code:

BNBGBGSD за сума в лева

BNBGBGSF за чужда валута

SWIFT code: BNBGBGSF

Медицински университет – София

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Комплектът документи се приема на място в офиса на МИПФ, Ректорат, ет. 12, ст. 1 или онлайн по имейл: mmarinova@mu-sofia.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
1. Заявление по образец (изтегли от тук
2. Актуално удостоверение за записан семестър от Деканата 
3. Попълнен формуляр на съответната финансираща институция