СТРАНИЦИ

Актуално

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

В съответствие  с член №26 от Правилника за прием на студенти в Медицински университет- София за учебната 2021/2022 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените

Ректорите на медицинските университети с общо становище за проекта за Национална карта на висшето образование

След поредица от заседания академичните ръководства на медицинските университети в Република България, представлявани от своите ректори, се обединиха около общо становище, съдържащо предложения за изменения