СТРАНИЦИ

Мисия

МИСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Медицинският университет в София заема уникално място в българската образователна система. В него високото качество на преподаване, постиженията в изследователската, лечебната работа и публичните дейности са интегрирани с цел МУ да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс. Университетът се стреми към регионално лидерство чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултат.

МУ подготвя студентите си за работа в силно конкурентна среда, в която качеството е решаващ фактор за успех. В същото време МУ се стреми да развива у студентите толерантност, учение да работят в екип, отговорност, автономност, способност свободно да преценяват и вземат решения. По такъв начин МУ се стреми да отговаря на нарастващите обществени нужди.

При изпълнение на своята мисия МУ се стреми да:

  • увеличи реномето си на международно признат изследователски център
  • предлага отлично преподаване в обогатена от научно-изследователска работа среда
  • увеличи броя на студентите и специализантите си от страната и чужбина
    произвежда възпитаници, които са адаптабилни и удовлетворяват увеличаващите се изисквания на работодателите (национални и международни) от всички сектори
  • осигурява формиране на висококачествени преподаватели и подобрява ефективността им
  • оптимизира използването на ресурси, за да се подобрят работната среда и асортимента от услуги за студентите и персонала
  • постига ниво на бюджетни и извънбюджетни ресурси, което да позволява балансиран растеж, адекватни капитални инвестиции и поддържане на ниво, достатъчно за стабилна финансова основа в бъдещото развитие на университета.