СТРАНИЦИ

Високоспециализирана дейност

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ

Отдел „СДО и УБК“ при Ректората на Медицински университет-София организира и регистрира изпълнението на учебните програми за обучение по високоспециализирани дейности в медицината. Обучението се провежда по единни учебни програми утвърдени от Ректора на МУ-София. Изпълнението на учебните програми се извършва в акредитирани лечебни заведения, с които Медицински университет-София има сключен договор.

На основание решение на Академичния съвет от 16.07.2008г. е утвърдена еднократна такса правоучастие от 30 лв. при подаване на документите и такса за обучение в размер на 30 лв.за един учебен ден, съобразно учебната програма.

 

На завършилите обучението и положили изпит пред комисия определена от Ректора на МУ-София, отдел „СДО и УБК“, издава свидетелство за придобита правоспособност по съответната високоспециализирана дейност. 

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Диплома за специалност-/нотариално заверена ако не е от МУ-София/
3. Справка за трудов стаж
4. Удостоверения за проведени обучения до момента

Телефон за връзка 02/9152162

1. БРОНХОЛОГИЯ

Продължителност – 5 месеца: І ниво-3 месеца; ІІ ниво-2 месеца

За специалисти със специалност: Пневмология и фтизиатрия, УНГ болести, АИЛ,Гръдна х-я, Детска х-я, Детска пневмология и фтизиатрия, Педиатрия

База за обучение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

2. ТРАНСТОРАКАЛНА ИГЛЕНА АСПИРАТОРНА И/ИЛИ РЕЖЕЩА БИОПСИЯ НА ФОРМАЦИИ В БЕЛИЯ ДРОБ ПОД ЕХОГРАФСКИ И РЕНТГЕНОВ КОНТРОЛ

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност: Гръдна х-я, Пневмология и фтизиатрия , Образна диагностика

База за обучение:
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

3. ЕХОГРАФИЯ НА ШИЙНАТА ОБЛАСТ

Продължителност – 40 работни дни 

За специалисти със специалност: Ендокринология и болести на обмяната 

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”, УСБАЛЕ „Акад.Ив.Пенчев”

4. ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ НА ЩИТОВИДНА, ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ, ЛИМФНИ ВЪЗЛИ И ТУМОРНИ ФОРМАЦИИ В ШИЙНАТА ОБЛАСТ ​

Продължителност – 33 работни дни

За специалисти със специалност: Ендокринология и болести на обмяната

Бази за обучение: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”, УМБАЛ „Александровска”

5. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ-ФУНДАМЕНТАЛНО НИВО, ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ /1Р-ЕХОКГ, 2Р-ЕХО-КГ, ПУЛСОВ КОНТИНУАЛЕН И ЦВЕТЕН ДОПЛЕР

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Детска кардиология

База за обучение: МБАЛ-НКБ

6. ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Продължителност – 6 месеца

За специалисти със специалност: Детска кардиология 

База за обучение: МБАЛ-НКБ

7. ДИАГНОСТИКА НА АВТОНОНОМНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести

Бази за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум”, УМБАЛ „Александровска”

8. КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести, Детска неврология

База за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум”, УМБАЛ  „Аександровска“-

9. ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести

Бази за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум”, УМБАЛ „Александровска”

10. КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Продължителност –3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести и Детска неврология

Бази за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум”, УМБАЛ „Александровска”

11. ПОЛИСОМНОГРАФИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ И БОДЪРСТВАНЕТО

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести и Детска неврология

База за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум”

12. НЕВРОСОНОЛОГИЯ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”,  УМБАЛ Александровска”,  УМБАЛНП „Св. Наум”

13. НЕВРООФТАЛМОЛОГИЯ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Нервни болести, Очни болести и Неврохирургия

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”

14. АРТРОСКОПИЯ

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност: Ортопедия и травматология 

Бази за обучение: УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”

15. ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА СТАВИ

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност: Ортопедия и травматология

Бази за обучение: УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

16. ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА ПО ГРАФ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност: Ортопедия и травматология

База за обучениеУСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”

17. ШЕВ НА ЕКСТЕНЗОРНО СУХОЖИЛИЕ И СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност: Ортопедия и травматология

Бази за обучение: УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

18. УЛТРАЗВУКОВА СЪДОВА ДИАГНОСТИКА​

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Съдова х-я,Ангиология, ВБ, Кардиология

Бази за обучение: МБАЛ-НКБ Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

19. АУДИОЛОГИЯ-АУДИОМЕТРИЯ И ИМПЕДАНСМЕТРИЯ

Продължителност – 20 р.дни

За специалисти със специалност: УНГ болести

База за обучениеУМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

20. ФОНИАТРИЯ

Продължителност – 20 р.дни 

За специалисти със специалност: УНГ болести

База за обучениеУМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

21. ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ НА ПИКОЧНИ КАМАНИ /ЕЛПК/ В УРОЛОГИЯТА

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност: Урология

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”- Катедра по урология

22. БИОПСИИ ПОД ЕХОГРАФСКИ И ЕНДОСКОПСКИ КОНТРОЛ В УРОЛОГИЯТА

Продължителност – 20 р.дни

За специалисти със специалност: Урология

Бази за обучениеУМБАЛ „Александровска”

23. ЛАЗЕРИ В УРОЛОГИЯТА

Продължителност – 20 р. дни

За специалисти със специалност: Урология

База за обучение: УМБАЛ „Александровска”

24. ЕНДОУРОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗАТА

Продължителност – 20 р.дни

За специалисти със специалност: Урология 

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”

25. ЛАПАРОСКОПСКА РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

Продължителност – 30 р. дни

За специалисти със специалност: Урология 

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”

26. ТРАНСУРЕТРАЛНА ХИРУРГИЯ

Продължителност – 20 р. дни 

За специалисти със специалност: Урология 

База за обучение: УМБАЛ „Александровска”

27. ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА

Продължителност – 30 р. дни

За специалисти със специалност: Урология 

Бази за обучение:
УМБАЛ „Александровска”

28. ВИДЕОТОРАКОСКОПСКА И МЕДИАСТИНОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Гръдна хирургия

Бази за обучение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

29. КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕХОГРАФИЯ - АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ И ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ-ПЪРВО НИВО

Продължителност и вид на обучението:

 • основен курс – 10 работни дни
 • индивидуално обучение – 1 месец

За специалисти със специалност: Всички клинични специалности

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”- Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Света Анна” – II КВБ, Отделение по нефрология , УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“-Клиника по гастроентерология.

Лекарите, получили специалност по Гастроентерология след 2011 г., полагат изпит за I ниво по Абдоминална ехография след изкаран 10 дневен курс по нефрология

30. АБДОМИНАЛНА ДОПЛЕРОВА ЕХОГРАФИЯ-ВТОРО НИВО

Продължителност – 1 месец/11дни гастроентерология и 10 дни нефрология/

За специалисти със специалност: Всички клинични специалности

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”- Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Света Анна” – II КВБ, Отделение по нефрология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“-Клиника по гастроентерология

31. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ-ТРЕТО НИВО

Продължителност – 2 месеца

За специалисти със специалност: Всички клинични специалности

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” – Катедра по гастроентерология

32. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ - ФУНДАМЕТАЛНО НИВО, ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, / 1Р ЕХОКГ, 2Р ЕХОКГ/, КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ЦВЕТЕН ДОПЛЕР

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност:Кардиология

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска”, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, УМБАЛ „Света Екатерина“ , МБАЛ-НКБ

33. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ-ЕКСПЕРТНО НИВО,ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, СТРЕС-ЕХОКГ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност:Кардиология

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска“, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, УМБАЛ „Света Екатерина“ , МБАЛ-НКБ

34. КОНВЕНЦИОНАЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ С БИОПСИЯ- І ниво

За специалисти със специалност: Гастроентерология 

Модул А. Гастроинтестинална ендоскопия – І ниво – Долна ендоскопия – Ректороманоскопия с биопсия

Срок на обучение: 5 раб. дни-лекции – 20 раб. дни индивидуално обучение в рамките на 1 година

Модул Б. Гастроинтестинална ендоскопия – І ниво – Горна ендоскопия Фиброезофагогастродуоденоскопия с биопсия

Срок на обучение: 5 раб. дни лекции – 90 раб. дни индивидуално обучение в рамките на 1 година

Модул В. Гастроинтестинална ендоскопия – І ниво – Долна ендоскопия – Фибросигмоидоскопия с биопсия

Срок на обучение: 5 раб. дни лекции – 90 раб. дни индивидуално обучение в рамките на 1 година

Модул Г. Гастроинтестинална ендоскопия – І ниво –Долна ендоскопия – Фиброколоноскопия с биопсия

Срок на обучение: 5 раб. дни лекции – 90 раб. дни индивидуално обучение в рамките на 1 година

Модул Д. Гастроинтестинална ендоскопия – І ниво – Ентероскопия/капсулна ендоскопия-ентероскопия

Срок на обучение: 5 раб. дни лекции – 20 раб. дни индивидуално обучение в рамките на 1 година

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Клиника по гастроентерология

35. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ІІ ниво

За специалисти със специалност: Гастроентерология 

Модул А. Интервенционална горна и долна терапевтична и диагностична гастроинтестинална ендоскопия – с умерена сложност

Срок на обучение: 10 раб. дни лекции – 20 раб. дни индивидуално обучение
в рамките на 1 година

Модул Б. Интервенционална горна и долна терапевтичнаи диагностична
гастроинтестинална ендоскопия – с голяма сложност

Срок на обучение: 10 раб. дни лекции – 20 раб. дни индивидуално обучение
в рамките на 1 година

Бази за обучение:
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Клиника по гастроентерология

36. ЕНДОСКОПСКА РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИОПАНКРЕ-АТОГРАФИЯ И СВЪРЗАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ІІІ ниво

За специалисти със специалност:Гастроентерология
Модул А. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП) 

Срок на обучение: 10 раб. дни лекции – 120 раб. дни индивидуално
обучение в рамките на 1 година

Модул Б. Свързани с ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕПХП) интервенционална ендоскопски терапевтични и диагностични процедури на papila Vateri/сфинктер Одди, жлъчните пътища и панкреаса 

Срок на обучение: 10 раб. дни лекции – 120 раб. дни индивидуално
обучение в рамките на 1 година

Бази за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Клиника по гастроентерология

37. ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Продължителност – I ниво -3 месеца, II ниво – 18 месеца

За специалисти със специалност:Образна диагностика, Неврология и Неврохирургия.

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска“-Катедра по Образна диагностика, МБАЛ-НКБ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ 

38. КЛИНИЧНА НЕВРОПСИХОЛОГИЯ

Продължителност – 60 работни дни

За специалисти със специалност:Нервни болести и Клинична психология

Бази за обучение:
УМБАЛ „Александровска”, Клиника по неврология

39. ОТОНЕВРОЛОГИЯ

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност:Нервни болести, УНГ болести

База за обучение: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, УМБАЛ „Свети Наум“, УМБАЛ „Александровска“

40 .ЕНДОВАСКУЛАРНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Продължителност – 3 месеца

За специалисти със специалност: Съдова хирургия

Бази за обучение: УМБАЛ „Света Екатерина“ , МБАЛ-НКБ, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“

41 .КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕХОГРАФИЯ-АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ И ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ ПРИ ДЕЦА - Първо ниво

Продължителност и вид на обучението:

 • основен курс – 10 работни дни
 • индивидуално обучение – 1 месец

За специалисти със специалност: Детска гастроентерология, Педиатрия, Неонатология, Детска нефрология и хемодиализа, Детска хирургия

База за обучение: УСБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“

42. АБДОМИНАЛНА ДОПЛЕРОВА ЕХОГРАФИЯ ПРИ ДЕЦА - Второ ниво

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност: Детска гастроентерология, Педиатрия, Неонатология, Детска нефрология  и хемодиализа, Детска хирургия

База за обучение: УСБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“

43 .ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

Продължителност – 20 раб. дни

За специалисти със специалност: Детска гастроентерология, Педиатрия, Неонатология, Детска нефрология и хемодиализа

База за обучение: УСБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“

44. БИОПСИЧНИ МЕТОДИ В НЕФРОЛОГИЯТА

Продължителност: 20 раб. дни в рамките на 1 до 2 години

За специалисти със специалност: Нефрология, ВБ, Детска нефрология и хемодиализа

Бази за обучение:
УМБАЛ „Света Анна“, II КВБ, Отделение по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” – Клиника по нефрология

45. ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Продължителност –до 6 месеца по преценка на комисията

За специалисти със специалност:Кардиология

Бази за обучение: УМБАЛ „Св. Анна“, УМБАЛ „Света Екатерина„, УМБАЛ „Александровска”, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“

46. КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ

Продължителност на обучението: 

 • Базисно ниво – 6 месеца
  За специалисти със специалност: Кардиология, Детска кардиология или Кардиохирургия
 • Експертно ниво – 8 месеца
  За специалисти със специалност:Кардиология или Детска кардиология

Бази за обучение: МБАЛ-НКБ, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, УМБАЛ „Св. Анна“, УМБАЛ „Света Екатерина

47. КЛИНИЧНА ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ ЗА ЛЕКАРИ

Продължителност – 30 работни дни 

За специалисти със специалност:Ендокринология, Ревматология, Ортопедия и травматалогия, АГ, ВБ, Образна диагностика 

Бази за обучение: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

48. ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

Продължителност – 30 работни дни

За специалисти със специалност:Ортопедия и травматология

Бази на обучение: УМБАЛ „Софиямед“

49. ИНВАЗИВНА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Продължителност на обучение:

 • Базово ниво – 8 месеца
 • Експертно ниво -12 месеца

За специалисти със специалност: Кардиология
Бази за обучение: МБАЛ-НКБ, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, УМБАЛ „Света Анна“

50. ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА

Продължителност – 24 работни дни

За специалисти със специалност: Анестезиология и интензивно лечение

База на обучение: УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“

51. РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ /рТМС/

Продължителност – 30 работни дни

За специалисти със специалност:Нервни болести, Физикална и рехабилитационна м-на и Психиатрия

Бази за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум“

52. ЕНДОВАСКУЛАРНА АНГИОЛОГИЯ ​

Продължителност – 4 месеца

За специалисти със специалност: Ангинология

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска“, к-ка по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“

53. ТЕРАПЕВТИЧНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ​

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Нервни болести
База за обучение: УМБАЛНП „Св. Наум“

54. ЕНДОВАСКУЛАРНА НЕВРОХИРУРГИЯ

Продължителност – 42 работни дни в рамките на 1 година

За специалисти със специалност:Неврохирургия

Бази за обучение: УМБАЛ „Св. Ив. Рилски, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

55. БЪБРЕЧНО ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Анестезиология и интензивно лечение

Бази за обучение: УМБАЛ „Александровска“, МБАЛ-НКБ

56. ТОРАКАЛЕН УЛТРАЗВУК

Продължителност на обучение:

 • Базово ниво – 17дни индивид.обучение плюс 3дни теоретично обучение
 • Експертно ниво – 20 работни дни

За специалисти със специалност: ВБ, Пневмология и фтизиатрия, Гръдна х-я, АИЛ, Кардиология, Педиатрия и Детска пневмология и фтизиатрия

База за обучение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

57. МИКРОСЪДОВА ХИРУРГИЯ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Ортопедия и травматология и Пластично възстановителна и естетична хирургия

Бази за обучение: УМБАЛ“Софиямед“

58. МАНУАЛНА МЕДИЦИНА

Продължителност – 1 месец

За специалисти със специалност:Физикална и рехабилитационна медицина

Бази за обучение:  УМБАЛНП“Свети Наум“, УМБАЛ“Св.Анна“

59 .ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Продължителност – 20 работни дни

За специалисти със специалност:Нервни болести

Бази за обучение: УМБАЛНП “Св.Наум“, УМБАЛ „Александровска

60. ПЛАЗМООБМЕН И ПЛАЗМОАДСОРБЦИЯ

Продължителност – 20 манипулации в рамките на 2 години
За специалисти със специалност: Нефрология и Детска нефрология
База за обучение:
УМБАЛ „Александровска“ – Клиника по нефрология и трансплантация
УМБАЛ “ Царица Йоанна – ИСУЛ“ – Клиника по Нефрология 

61. ТАЗОВА И АЦЕТАБУЛАРНА ХИРУРГИЯ

Продължителност – 22 работни дни

За специалисти със специалност: Ортопедия и травматология

База за обучение:

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“

УМБАЛ “ Царица Йоанна – ИСУЛ“